Selda KOŞAR

       

                           Fizyoterapist, Osteopat

                       Psikonöroimmunolog

 


İstatistikler
Toplam: 262150
Aktif: 3
Bugün: 34
Dün: 71

Aşıların/Enjeksiyonların gıda alerjilerine, astıma, Tip 1 diyabete ve diğer otoimmün hastalıklara sebep olma mekanizması ve kanıtları 2. Bölüm

Yazının ilk kısmına buradan ulaşabilirsiniz.


ASTIM


Aşılar/enjeksiyonlar astıma iki şekilde sebep olabilir. İlki içeriğindeki polisorbat 80 maddesi sebebiyle. Laboratuarlarda akciğer hasarı olan koyunlar üzerinde araştırma yapmak için polisorbat 80 kullanarak koyunların akciğerinde hasar yaratırlar.


Birçok aşı polisorbat 80 maddesi içermektedir ve bu madde insanlarda da astımla sonuçlanabilecek akciğer hasarına neden olabilir.


Yazının ilk kısmında insanlara protein enjekte etmenin bu proteinlere karşı alerji geliştirmesine sebep olduğunu yazmıştık. Peki, enjekte edilen protein bizim vücudumuzda var olan bir proteine benzerse ne olur? Bağışıklık sistemi proteine duyarlı hale gelerek vücutta buna benzer proteinlere saldırır yani sonuç otoimmün hastalık…


İkinci sebep; birçok aşı insana ait WI-38, diploid akciğer fibroblastı ve embriyonik akciğer kültürü içerir. Eğer immün sistem akciğer hücrelerine benzeyen bu proteinlere karşı alerji geliştirirse kişinin akciğer dokusuna savaş açabilir ve bu da astıma sebep olabilir.


Bu çalışma aşılanmış çocukların astım gelişme ihtimalinin aşılanmamış çocuklara oranla %1.8-4.6 oranla fazla olduğunu göstermektedir.


Vaccination Status and Health in Children and Adolescents  (Çocuk ve Ergenlerde Aşılama Durumu ve Sağlık)


Childhood Vaccinations and Risk of Asthma (Çocukluk aşıları ve Astım Riski) araştırmasına göre aşılama ile astım arasındaki olası ilişkiyi destekleyen güçlü kanıtlar Yeni Zelanda’da Christchurch da 1977 yılında aynı zamanda doğan çocuklar üzerinde yapılan bir prospektif çalışmadan gelir.  Bu çalışmada boğmaca ve oral polio aşısı olmamış 23 çocukta 5. Yıldan 10. Yıla kadar astıma dair hiçbir kanıt görülmezken aşılanmış 1184 çocuğun %20 sinden daha fazlasında astım gelişmişti.


Bazı boğmaca aşıları da (DTaP) polisorbat 80 ihtiva etmektedir.


TİP 1 DİABET:


FDA tarafından onaylanmış bir HİB aşısı modifiye edilmiş mueller miller medium (detaylı bilgi için tıklayınız…  http://vaccines.procon.org/view.resource.php?resourceID=005206#mueller_miller  ) içerir, diğer iki HİB aşısında ise bu madde yoktur. (aşı içerikleri için tıklayınız…)


Modifiye edilmiş Miller Medium pankreatik sindirim enzimleri içerir.


Richet alerji modeline dayanarak, HİB aşısındaki pankreatik sindirim enzimlerinin pankreasın otoimmünitesine sebep olabileceğini ve bunun tip 1 diabetle sonlanacağını söyleyebiliriz.


Tip 1 diabet ve HİB aşısı arasındaki ilişki (Association between type 1 diabetes and Hib vaccine)


Aşılar otoimmün hastalıklara ilişkili olabilir. (Vaccination may be Associated with Autoimmune Diseases ) Yazının içindeki diabetes mellitus kısmını inceleyebilirsiniz.


Bazı HİB aşılarının pankreatik enzim içermesinden beri yayınlanmış farklı sonuçlar görebilirsiniz. Dahası bir çok aşı modifiye edilmiş Mueller Miller Medium içermektedir. Yani HİB Tip 1 diabete sebep olan tek aşı olmayabilir.


LATEKS ALERJİSİ


Çoklu doz aşıların içinde bulunduğu flakonun doğal kauçuk latexden yapılmış bir kapağı olabilir. Enjeksiyon iğneleri ilacı çekmek için bu kapağın içine yerleştirilir.


Kauçuk kapaklı şişelerden elde edilen aşılarda latex anafilaksisi oluşma riski (Risk of anaphylaxis to latex from injection obtained from rubber-stoppered vials )


Tekli doz aşılarda da latex tip kapak olabilir.  http://latexallergyresources.org/news/2013-14-flu-vaccine-information


Bir başka yol ise iğne ve aşı/enjeksiyon içerikleri latex içerebilir. Yine aynı şekilde vücuda latex enjekte edildiğinde Richet alerji modeline göre o kişiler latex alerjisi geliştirebilirler.


ÜLSERATİF KOLİT


Kas içi aşı ya da enjeksiyon uygulamalarında iğne ucu bir miktar kası da olduğu yerden koparıp aşı içeriğiyle birlikte vücuda verecektir. Tropomyozin beyin ve bağırsakta da bulunan bir kas proteinidir. Aşılanma sonucu kişi bu proteine karşı hassasiyet geliştirebilir bu da tropomyozin içeren dokulara bağışıklık sisteminin saldırısı ile sonuçlanabilir. Diğer bir deyişle otoimmün hastalığa sebep olabilir. Bağışıklık sistemi bağırsaklara saldırırsa sonuç ülseratif kolit olabilir. Benzer şekilde otoimmün beyin hastalıkları da gelişebilir.


Das, KM; Dasgupta, A; Mandal, A; Geng, X (1993). “Autoimmunity to cytoskeletal protein tropomyosin. A clue to the pathogenetic mechanism for ulcerative colitis”. J Immunol 150 (6): 2487–2493. PMID 8450225.


Aşılama yoluyla yırtılarak vücuda verilebilecek tropomyozin miktarı hakkında basit bir tahmin yapacak olursak;


                Kas yoğunluğu 1.09g/ml dir. Bunun %20 si kas proteini olduğuna göre 0.212 g/ml’i kas proteini diyebiliriz. Bunun da %3’ü tropomyozindir yani 0.00636 g/ml tropomyozin. Kas içine enjeksiyon için kullanılan bir iğne 0.5 mm dış çapa ve 0.003 ml kadar bir hacme sahiptir. Enjeksiyon sırasında bu hacme karşılık gelen kas hacmi yırtılacak ve doku içine verilecektir. Bu volümdeki tropomyozin miktarı 20 mcg.dir. Bir grip aşısının 15 mcg viral protein içerdiği düşünülürse bu miktarın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Aşağıdaki çalışma grip aşısı olan kişilerin %100ünün  viral proteine karşı alerji geliştirildiğini göstermektedir.


Smith-Norowitz TA, Wong D, Kusonruksa M, Norowitz KB, Joks R, Durkin HG, Bluth MH. Long Term Persistence of IgE Anti-Influenza Virus Antibodies in Pediatric and Adult Serum Post Vaccination with Influenza Virus Vaccine. Int J Med Sci 2011; 8(3):239-244. doi:10.7150/ijms.8.239. Available from http://www.medsci.org/v08p0239.htm


Bu da demektir ki 20 mcg tropomyozin enjeksiyonu ile kas içi enjeksiyon olan herkesin tropomyozine alerji geliştirme riski vardır.


EGZAMA


Yukarıdaki gibi deri içi ve kas içi enjeksiyonlar cilt dokularını da yırtarak aşı ile vücut içine enjekte eder. Sonuçta cilt proteinlerine hassasiyet gelişebilir. Bağışıklık sistemi de deri proteini içeren cilt dokusuna saldırarak egzama gibi otoimmün cilt problemlerine sebep olabilir.

 

FDA bu aşıları neden onayladı?


FDA’ ya aşı içindeki bu maddelerin güvenli seviyelerini tespit edip etmediklerini sordum. FDA’nın açıklaması; “Aşı içinde bulunan potansiyel alerjik bir bileşenin belirlenmiş güvenli miktarı yoktur. FDA aşının güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için tüm aşı bileşenlerine birlikte bakar.” Böyle bir güvenli düzey belirlenemediği için bunun testi de yapılamamaktadır.

 

Klinik çalışmalarda aşı kabul edilmeden önce FDA ve üreticiler aşılamadan sonraki 7 gün içinde lokal enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonlar (ağrı, kızarıklık ve şişme)denilen “istenen olumsuz olaylara” ve genel ters etkilere (yorgunluk, ateş, gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı ve ürtiker) bakarlar.


Bağışıklık sisteminin bir viral ya da bakteriyel proteine karşı bağışıklık tepkisi geliştirmesi birkaç hafta sürer. FDA ve CDC bu işlemin yapılabilmesi için grip aşılarını erkenden yaptırmanızı tavsiye eder.


 Aynı sebepten dolayı enjekte edilen istenmeyen proteinlere karşı alerji gelişimi de birkaç hafta sürecektir.


Yani FDA ve aşı üreticileri yan etkilerin ortaya çıkması için bu kadar uzun süre beklemezler ve tüm bu yan etkileri kontrol etmezler. Yani aşılar onaylanır.


SEZARYEN BİR RİSK FAKTÖRÜDÜR


“Sezaryenle doğan bebeklerin sindirim sistemi organları bir alerjenle karşılaştıklarında bağırsaklarındaki mikroorganizmaların olması gereken mikroorganizmalar olmaması sebebiyle antibody (IgE) oluşturma riski daha fazladır. “ Christine Cole Johnson, Ph.D., MPH, Henry Ford Sağlık Bilimleri Bölümü başkanı


YENİDOĞANLARDA PROTEİN EMİLİMİ


Eğer yeni doğan bebekler proteinlerle beslenirlerse ilk birkaç gün içinde kana bozulmamış proteinler geçebilir. İlk birkaç gün boyunca kolostrum harici (ilk ağız sütü) herhangi bir protein ile beslenirse (bebek maması dâhil) bu tehlikeli olabilir. Hidrolize (proteinlerin parçalanmış olduğu) formül mamalar daha güvenli kabul edilirler.  (NIH Klavuzu 39.)


Richet Alerji Modeline göre Çocuk Bağışıklık Bozukluğu Risk Haritası (Childhood Immune Disorder Risk Map per the Richet Allergy Model )


ÖNLEME VE AZALTMA


Aşılar /enjeksiyonlardan kaçınmak zor olduğundan (mümkünse kaçınılmalı), aşağıdaki adımlar yardımcı olabilir:


Mümkünse gıda proteinleri, insan, hayvan ya da böcek proteinlerinin olmadığı aşıları seçin.


Burun içi aşılar alerji riskini azaltırlar ama beyne yakınlığı nedeniyle beyin enfeksiyonu riskini içerirler.


Alerji gelişme riskini azaltmak için mümkünse aşılamadan birkaç hafta önce ve sonra kakao tüketin.


Kakao ile zenginleştirilmiş bir diyet sıçan alerji modelinde IgE sentezini önlemiştir.


Bir defada yalnızca bir aşı/enjeksiyon yaptırın.


Bir sonraki aşı için birkaç hafta bekleyin.


Aşılar/enjeksiyonlar çoklu gıda proteinleri ve çoklu adjuvanlar içerirler. Bu adjuvanlar bağışıklık tepkisinin etkinliğini arttırır. Ancak bununla birlikte gıda proteinlerine alerji gelişme olasılığını da arttırabilir. Bugün bir çocuğa tek seferde 5 aşı yapılabiliyor. Çoklu gıda proteinleri ve çoklu adjuvanların aynı anda uygulanması alerji gelişme olasılığını önemli ölçüde arttırır.


Doğumdan sonraki ilk hafta bebek mamasından kaçınılmalıdır. Ya da riski azaltmak için gerekirse hidrolize proteinli mamalar tercih edilmelidir.

 

Bir okuyucumuz Victoria tarafından önerilen önlemler;


Cilt üzerinden uygulanan alerji testlerinden uzak durunuz. Çünkü bu yöntemde kan içine alerjen madde geçme riski vardır. Bunun yerine kan testlerini tercih edin.


K1 vitamini aşısı gerekliyse oral olarak yapılmasını isteyin.


Sezeryan, antibiyotik ve asit azaltıcı ilaçlardan mümkün olduğu kadar uzak durun.

 

 

Orijinal Metin için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

Haber tarihi: 21 / 06 / 2016
Haber Okunma: 5423
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Etiketler: aşı alerji gıda alerjisi osteopat selda koşar
Önceki: SİZ EMZİRMEYİ SADECE KARIN DOYURMAK MI SANDINIZ?
Sonraki: NEDEN HASTALANIRIZ?
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)
İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omnportal